hadits tentang keutamaan bersabar

Allah Menutupi dan Memaafkan Dosa Orang yang Sabar

Baginda Nabi shollallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

QoolallaHu ta’aalaa: Idzaa wajjaHtu ilaa ‘abdin min ‘abiidii mushiibatan fii badaniHi, au fii waladiHi, au fii maaliHi, fastaqbalaHaa bi shobrin jamiilinistahaytu yaumal qiyaamati an anshiba laHu miizaanan au ansyurolaHu diiwaanan.”

(Allah SWT telah berfirman, “Apabila Aku menimpakan kepada seseorang di antara hamba-hambaKu suatu musibah yang mengenai tubuhnya, atau anaknya, atau harta bendanya, lalu ia menerimanya dengan penuh kesabaran, maka Aku malu kepadanya bila kelak di hari kiamat menegakkan timbangan amal perbuatan kepadanya, atau membeberkan catatan amal perbuatannya.”) HR Muslim

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>